Valstybės remiamos paskolos studentams

Tai bankų (AB DnB NORD bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, AB Swedbank, AB bankas SNORAS) paskolos studentams su valstybės garantija. Valstybės remiamos paskolos studentams gali būti skirtos: studijų įmokai apmokėti (paskolos dydis neviršija studijų įmokos už 1 metus); gyvenimo išlaidoms (paskolos dydis neviršija 6.500 Lt per 1 metus); dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (paskolos dydis neviršija 7.800 Lt per 1 metus).

Už šią paskolą mokamos kintamos palūkanos (3 mėnesių VILIBOR/EURIBOR + banko marža). Palūkanas mokėti pradedama po paskolos gavimo (linijiniu metodu). Paskolą grąžinti pradedama ne vėliau kaip 1 metai po studijų baigimo, sustabdymo, nutraukimo ar studento pašalinimo iš aukštosios mokyklos. Paskolos studentams terminas – 15 metų. Už paskolos ar palūkanų grąžinimo vėlavimą, paskolos sąlygų pažeidimus, mokami delspinigiai ir skolos administravimo mokesčiai.

Paskolos neteikiamos studentams, kurie pakartotinai studijuoja pagal tą pačią ar žemesnės pakopos studijų programą, jei daugiau nei 50% programos kreditų buvo valstybės finansuojami; kurie vienu metu studijuoja 2 ar daugiau tos pačios pakopos studijų programų arba laipsnio nesuteikiančias programas, jei bent viena programa finansuojama valstybės; kurie jau paėmę valstybės paskolų už daugiau nei 50.000 Lt; kurie nesilaiko anksčiau paimtų valstybės paskolų grąžinimo sąlygų; kurie sustabdę studijas (akademinės atostogos); kurie yra ne Europos ekonominės erdvės piliečiai (išskyrus išeivius, netekusius Lietuvos pilietybės ar lietuvių kilmės užsieniečius).