Paskolos studentams – valstybės remiamos paskolos

VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS

Tai valstybinė įstaiga, teikianti finansinę paramą studentams. 2014 m. šis fondas suteikė 35,4 mln. Lt (10,3 mln. eur) paskolų studentams, 2013 m. – 33,4 mln. Lt (9,7 mln. eur).

Valstybinis studijų fondas teikia šias paskolas studentams:

 1. Valstybės paskola (ją gali gauti studentai, įstoję į aukštąją mokyklą iki 2009 m.):
 • Ši paskola yra skirta studijų įmokai sumokėti.
 • Ji gali būti mokama studentui kiekvieną semestrą (2 kartus per metus).
 • Paskolos suma per semestrą – iki 520 Lt (150,60 eur).
 • Valstybės paskola grąžinama su palūkanomis (5 proc.).
 • Reikia pradėti grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas ne vėliau kaip praėjus 2 metams po studijų baigimo, sustabdymo ar nutraukimo.
 • Paskolos grąžinimo laikotarpis – ne ilgesnis nei studijų trukmė x 3 (pvz., jei studijos truko 4 metus, maksimalus paskolos grąžinimo laikotarpis – 12 metų). Tačiau šis laikotarpis tam tikrais atvejais gali būti pratęstas (dėl neįgalumo, ligos, sužalojimo, nėštumo, gimdymo, auginantiems vaiką, tęsiant studijas toliau, bedarbiams, turint mažas šeimos pajamas ir kt.).
 • Neteikiama studentams, kurie jau yra paėmę valstybės paskolų, kurių suma viršija 50050 Lt (14495 eur) arba yra sustabdę studijas.

2. Valstybės remiamos paskolos (tai paskolos su valstybės garantija, kurias išduoda atrinktos kredito įstaigos):

 • Šios paskolos gali būti skirtos: studijų įmokai sumokėti, gyvenimo išlaidoms padengti, dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines sutartis.
 • Valstybės remiamas paskolas išduoda kredito įstaigos (bankai). Kiekvienais metais atrenkamos paskolas teiksiančios įstaigos. 2014 m. šias paskolas teikė DNB ir Swedbank bankai.
 • Paskola teikiama vieniems studijų metams. Kiekvienais metais studentas gali prašyti naujos paskolos.
 • Paskola grąžinama su palūkanomis (kintamos palūkanos, priklauso nuo kredito įstaigos sąlygų, 2014 m. buvo 2,7-3,2 proc.).
 • Reikia pradėti grąžinti paskolą praėjus 1 metams po studijų baigimo, sustabdymo ar nutraukimo.
 • Paskolos grąžinimo laikotarpis – 15 metų. Galimi atidėjimai, jei susitariama su kredito įstaiga ir fondu.
 • Palūkanos mokamos iš karto, kiekvieną mėnesį, gavus paskolą. Galima prašyti palūkanų apmokėjimo fondo lėšomis.
 • Paskola neteikiama studentams, kurie jau yra paėmę valstybės paskolų, kurių suma viršija 50515 Lt (14630 eur) arba yra sustabdę studijas.

Valstybės remiamų paskolų rūšys:

 • Paskola studijų įmokai sumokėti. Didžiausia paskolos suma – 1 metų studijų kaina. Mokama tiesiai į aukštosios mokyklos sąskaitą.
 • Paskola gyvenimo išlaidoms. Didžiausia paskolos suma – 6500 Lt (1882,53 eur) per metus. Mokama lygiomis dalimis kas mėnesį į studento banko sąskaitą.
 • Paskola dalinėms studijoms užsienyje. Didžiausia paskolos suma – 7800 Lt (2259,04 eur). Mokama visa suma per vieną kartą, į studento banko sąskaitą.

Norint gauti paskolą, reikia per numatytą laikotarpį užpildyti prašymą-anketą fondo interneto svetainėje. Pasibaigus prašymų teikimo laikotarpiui, suformuojamas ir internete paskelbiamas paskolos gavėjų sąrašas. Jei studentas yra įtrauktas į šį sąrašą, jis (ji) gali vykti į atitinkamos kredito įstaigos, kuri tais kalendoriniais metais išduoda valstybės remiamas paskolas, skyrių, pasirašyti paskolos sutartį.

Daugiau informacijos: Valstybinis studijų fondas (https://www.vsf.lt/)

 

GREITŲJŲ KREDITŲ BENDROVĖS

Tai gana neseniai (2008 m.) atsiradusios privačios kreditavimo įmonės, teikiančios skubias vartojimo paskolas be užstato. Paskolos teikiamos SMS žinute, internetu, prekybos centruose, pašto skyriuose ir kt. Jų pagrindinė ypatybė – greitas paskolos gavėjo kreditingumo įvertinimas, sutarties pasirašymas ir paskolos suteikimas (paprastai viskas užtrunka iki 15 min.).


Studentai, norintys gauti greitąjį kreditą (paskolą), turi užpildyti paraišką pasirinktoje greitųjų kreditų bendrovėje (jų pasiūla šiuo metu yra labai didelė). Tikrinami tapatybės duomenys, ar studentas neturi kitų finansinių įsiskolinimų. Nerekomenduojama imti greitąjį kreditą neatsakingai – studentavimui (pramogoms, klubams, vakarėliams ir pan.), nes didėja rizika „įklimpti“ į nesibaigiančias skolas.

 • Paskolos dydis: nuo 50 eur (172,64 Lt) iki 3000 eur (10358,40 Lt).
 • Paskola gali būti grąžinama visa arba dalimis, bet turi būti pradėta grąžinti iš karto, po paskolos gavimo. Paskolos grąžinimo terminas: nuo 10 dienų iki 3 metų.
 • Paskolos turi būti grąžinamos su palūkanomis, kurių metinė norma gali siekti net 200 proc. (kuo trumpesniam laikotarpiui skolinamasi, tuo didesnės palūkanos).
 • Konkrečios skolinimosi sąlygos priklauso nuo bendrovės.

BANKAI

Komerciniai bankai griežčiau nei greitųjų kreditų bendrovės vertina skolinimosi galimybes ir kredito negrąžinimo riziką, aktyviau pasisako už atsakingą skolinimąsi. Komerciniuose bankuose paprastai galima gauti vartojimo paskolą. Už šias paskolas reikia mokėti santykinai dideles palūkanas. Kai kurie bankai teikia specializuotus lengvatinius kreditus studentams su arba be valstybės garantijos.

Swedbank

2014 m. buvo galima kreiptis dėl lengvatinės valstybės remiamos paskolos studentams su valstybės garantija.

Galima gauti vartojimo paskolą be užstato, kurios dydis 300-20000 eur (1035,84-69056 Lt). Tikslus paskolos dydis priklausys nuo studento gaunamų pajamų (reikalaujama, kad minimalios pajamos „į rankas“ būtų 245 eur (845,94 Lt)/mėn., mažiausiai 6 mėn. iš eilės). Paskolos grąžinimo terminas: 0,5-5 metai. Paskolą reikia pradėti grąžinti ir palūkanas mokėti iš karto arba kitą mėnesį, pasirašius paskolos sutartį. Palūkanų dydis priklauso nuo paskolos sumos ir termino, gali siekti 37-63 proc. Yra papildomi sutarties sudarymo, administravimo, keitimo mokesčiai.

DNB bankas

2014 m. buvo galima kreiptis dėl lengvatinės valstybės remiamos paskolos studentams su valstybės garantija.

Galima gauti vartojimo paskolą be užstato, kurios dydis 300-11584,8 eur (1035,84-40000 Lt). Paskola grąžinama kartu su fiksuotomis palūkanomis kiekvieną mėnesį. Galima grąžinti kreditą prieš terminą be papildomų mokesčių.

Šiaulių bankas

Galima gauti kreditą studentams be valstybės garantijos. Šis kreditas yra skirtas apmokėti studijų kainą. Maksimalus dydis – bendra visų įmokų už studijas suma.  Maksimalus kredito grąžinimo terminas – 10 metų. Pradedama grąžinti po 1 metų nuo studijų baigimo, bet ne vėliau nei po 5 metų nuo kredito gavimo dienos. Grąžinimą galima paankstinti arba atidėti. Grąžinama dalimis pagal nustatytą grafiką. Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį. Yra duomenų analizės, administravimo, sutarties sąlygų keitimo mokesčiai.

SEB

Galima gauti asmeninį vartojimo kreditą, kurio dydis 300-6000 eur (1035,84-20716,8 Lt). Vertinamos studento mėnesinės pajamos (mažiausiai 295 eur (1018,58 Lt)/mėn.). Maksimalus grąžinimo terminas – 5 metai.

Medicinos bankas

Studentams, turintiems 21 metus ir pastovias pajamas, galima gauti vartojimo kreditą (iki 6000 eur (20716,8 Lt)), kurio grąžinimo terminas – nuo 3 mėn. iki 5 metų, mokamos kintamos palūkanos.

Nordea

Galima kreiptis dėl vartojimo kredito (iki 12000 eur (41433,6 Lt)), jei studento pastovios pajamos yra nuo 521,32 eur (1800 Lt)/mėn. „į rankas“. Kredito grąžinimo terminas – nuo 3 mėn. iki 5 metų. Yra papildomi sutarties parengimo, keitimo mokesčiai.

„Citadele“ bankas

Galima gauti vartojimo kreditą be turto įkeitimo (iki 10000 eur (34528 Lt)). Reikalaujama turėti pastovias pajamas. Kredito grąžinimo terminas – 0,5-5 metai. Mokamos fiksuotos palūkanos. Galima grąžinti paskolą anksčiau laiko be papildomų mokesčių

KREDITO UNIJOS

Į bankus panašios kredito įstaigos, taip pat išduodančios įvairias paskolas. Kredito unijose paprastai galima gauti asmeninę vartojimo paskolą (santykinai didelės palūkanos). Kai kurios kredito unijos teikia lengvatines paskolas studijoms. Verslūs studentai, turintys pradinį piniginį įnašą ir laiduotoją (garantą) gali kreiptis dėl paskolos verslo pradžiai (verslumo skatinimo paskolos). Taip pat galima gauti nedidelę ekstra atvejo paskolą (pajaus dydžio), kurios suteikiamos 1-3 mėn. terminui, tačiau su didelėmis palūkanomis.

Norint gauti paskolą kredito unijoje, pirmiausia reikia tapti jos nariu, sumokant į unijos sąskaitą nustatytą piniginį įnašą (pajų), kurio minimalus dydis yra 28,96 eur (100 Lt). Tokiu būdu studentas tampa ne tik kredito unijos klientu, bet ir dalininku (vienu iš unijos savininkų).

Šiose kredito unijose galima gauti studijų paskolą, skirtą apmokėti už mokslus, kuri pervedama tiesiai į mokslo įstaigos sąskaitą:

1.    Kredito unija „Saulėgrąža“ Vilniuje siūlo ypatingas skolinimosi sąlygas ISM vadovų magistrantūros studentams (iki 11584,8 eur (40000 Lt) paskola su 7 proc. metinėmis palūkanomis, išduodama 5 metams, su galimybe pirmus 2 metus mokėti tik palūkanas).
2.    Akademinė kredito unija Vilniuje ir Kaune teikia studijų paskolas, kurios gali būti trumpalaikės (iki 3 metų) arba ilgalaikės (3-10 metų). Palūkanos mokamos kas mėnesį (8-9 proc.), paskola pradedama grąžinti ne vėliau nei po 1 metų po studijų baigimo ar nutraukimo. Norint grąžinti anksčiau, reikia mokėti 2,5 proc. baudą nuo likusios paskolos sumos. Reikalingas paskolos laidavimas (giminių, darbdavio).
3.    Vilniaus kredito unija.
4.    Šeimos kredito unija Vilniuje teikia paskolas studentams, kurių grąžinimo terminas – 0,5-5 metai.
5.    Klaipėdos kredito unija teikia studijų paskolas (iki 2896,2 eur (10000 Lt)), kurių terminas – iki 1 metų. Reikalingas paskolos laidavimas.
6.    Kredito unija „Gargždų taupa“ Klaipėdos rajone.
7.    Šilutės kredito unija.
8.    Anykščių kredito unija.
9.    Raseinių kredito unija teikia studijų paskolas su 5,5 proc. fiksuota palūkanų norma 0,5-1 metams, reikalingas laidavimas.
10.    Kredito unija „Tikroji viltis“ Naujojoje Akmenėje.

Daugiau informacijos apie kredito unijas ir jų kontaktai: http://lku.lt/kredito-uniju-kontaktai/

(Informacija atnaujinta 2015 vasario 12d)